Uniswap宣布推出Mini Portfolio

区块链网报道,Uniswap在社交媒体发文宣布推出Mini Portfolio,方便用户更直观地查看个人资产组合。当用户使用任何钱包连接到Uniswap Web应用程序时,可查看自己的Token、NFT、活动、LP矿池等。

版权声明:虚拟币资讯 发表于 2023-03-24 12:42:03。
转载请注明:Uniswap宣布推出Mini Portfolio | 数字货币导航网

暂无评论

暂无评论...